Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

Visioner om framgång, utveckling, nya marknader och större marknadsandel är attraktiva att diskutera och det är lätt att låta tankarna springa iväg genom att tänka på vart man vill. Mycket är möjligt att åstadkomma, men grundläggande för en lyckad förändring är att våga se nuläget. Det är i nuläget vi tar avstamp mot framtiden!

Mirror MirrorAtt göra företaget redo för utveckling handlar om att först identifiera punkt A, där vi är nu. Vi behöver se till att kartan stämmer med terrängen för att inte gå vilse. Sedan skapa visioner och genom dem identifiera punkt B, vart vi vill. Därefter kommer uppgiften att dra en linje mellan punkt A och B och därmed identifiera hur vi ska komma från den första punkten till den andra, hur vi ska gå tillväga.

Många har en klar bild av företagets och sitt eget nuläge. Man läser och tar åt sig av den feedback som kommer in och analyserar siffrorna. Men, det är inte säkert att detta är hela sanningen. Det är människorna i organisationen som skapar värdet i företaget och för att få hela sanningen måste man röra sig ut och prata med anställda, kunder, andra i ledningen och försöka se deras syn på hur det går för företaget. Kanske kan det dyka upp helt andra uppfattningar och sanningar än de egna, men genom att få den råa sanningen om vad andra tycker är bra eller dåligt är det möjligt att sammanställa en mer övergripande syn på företaget och dess nuläge.

Även om ni inte är ute efter en snabb förändring eller det ens finns ett behov av detta, så är det viktigt att ibland stanna upp och analysera nuet. Kanske speciellt när vi känner oss säkra och trygga i hur saker fungerar just för tillfället är det extra viktigt. Är vi på väg åt rätt håll?

Den här texten är inspirerad av N. Vineets berättelse om IT-företaget HCLTs utveckling under 2000-talets första decennium. I boken Employees First, Customers Second berättar han historien om företagets utveckling och första steget var just att analysera och se nuläget. Detta gjordes genom en metod som Vineet kallar Mirror Mirror och som handlar om att se den råa verkligheten genom allas gemensamma ögon och involvera hela företaget och dess kunder i processen. Det finns flera olika verktyg att använda för en nulägesanalys, men det Mirror Mirror fokuserar på är just individernas i företaget sanningar och upplevelser. Ur nulägesanalysen finns alla möjligheter för en organisation att växa och den ger också en möjlighet att våga ifrågasätta organisationens egen uppfattning om sig själv.

Magic mirrorsSanningen är inte alltid bekväm, men ytterst viktig och det är inte lätt att stanna upp och titta på nuet när vardagen bara rullar på. Att som företagsledare våga möta sanningen och involvera medarbetare och kunder i en nulägesanalys kan vara omfattande och ta tid och det är inte heller lätt att analysera och reflektera över det som kommer fram ur en sådan analys för att sedan ha det som grund för en utvecklingsplan. Vi på Idé & Information hjälper dig att hitta verktygen, att se nuläget och sammanställa det, samt med reflektionen om vilka konsekvenser analysen kan ha. Slå oss en signal, så berättar vi gärna mer på ett möte!

Vågar du ta steget att träffa oss?

Gunnar Dehlfors / Anna Gottfridsson

Print Friendly, PDF & Email

Inga kommentarer ännu. Vill du säga något?Lämna kommentarCitatet:

"Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time."

George Bernard Shaw
Sagt om oss:

- Ni bjöd på ”added value” som jag inte var van vid att få från andra leverantörer.

Lars Brickzén. SDN Kortedala, Göteborgs Stad
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php