Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

idé & information är medlemmar i CSR Västsverige, ett nätverk som arbetar för att medvetandegöra hållbarhetsfrågor för alla sorters verksamheter. I dag ordnades CSR Forum i Göteborg som samlade strax över 400 deltagare från både näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället.

hallbarhetHållbarhet är ett ord som hörs ofta i dag och som innefattar både miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor på arbetsplatsen. Hur ofta ordet än används, så är det inte bara en trend, utan grunden i att företag ska kunna utvecklas och öka sin verksamhetsgrad långsiktigt. Dagens tema var ”Learning by failing” och vi fick ta del av hur företag arbetat för att utvecklas inom just hållbarhet och därmed utvecklat hela företaget – hur de har misslyckats för att lyckas. Ett exempel är när Andrea Pap de Pestény på Skanska berättar om projektet med tunneln genom Hallandsåsen, där arbetet med att hitta sätt att rädda miljön runt Hallandsåsen också har bidragit till ett stort internt ledningsarbete runt hållbarhetsfrågor inom både miljö, etik, integrationsprojekt och trygghet på arbetsplatser som några exempel, samt ett mål om att vara ett helt klimatneutralt företag år 2050.

Vi lät oss inspireras av bl.a. Michael Lind från Dedicated Institute, som lyfte projekt och företag som inte bara arbetar för minskad klimatpåverkan, utan även klimatförstärkande. Han menar att ”lösningen finns i problemet” och att vi alla kan göra mer. Vi lyssnade även till bl.a. Hanna Berheim från Westander som pratade om hur företag vinner på att engagera sig i hållbarhet, att marknadsföra sitt engagemang och att engagera sig så att det verkligen märks. Med en öppen kultur och en öppenhet runt alla frågor vinner vi trovärdighet. Det tvingar oss också att rannsaka oss själva och fråga om vi verkligen gör allt som vi säger att vi gör.

På idé & information delar vi de värderingar som i dag lyftes under CSR Forum och ser en tydlig koppling mellan hållbarhet i hela ordets bemärkelse och en ökad verkningsgrad för företaget. Alla företag kan arbeta med hållbarhetsfrågor så att både miljön, människor och ekonomin vinner på det. Det är aldrig för sent att börja och vi kan vara ett stöd på vägen i hur just din organisation ska börja jobba med hållbarhetsfrågor. Hör av dig till oss!

Här några fler inspirerande citat vi tar med oss från dagen.

 • csrvast-logo”Det går alltid om man bara vill – det får ta den tid det tar, men det går alltid!” / Eliina Brinkberg, Nudie Jeans
 • ”Vi blir klokare tillsammans!” ”Ta hjälp av varandra och skapa angelägenhet runt hållbarhet” / Maria Karlfeldt Granberg, Göteborgs Stad intraservice
 • ”Slutet auktoritärt ledarskap är bästa sättet om man vill ha en mediakris. En öppen organisation kan troligtvis undvika dem helt” /Hanna Berheim, Westander
 • ”Business by accident” Våga satsa framåt! / Michael Lind, Dedicated Institute
 • Varför blev det fel? ”För att man sätter bra människor i dåliga kontexter” / Michaela Ahlberg, Telia Company
 • ”Det första och viktigaste steget mot ett hållbarhetsarbete är att börja!” / Hanna Berheim, Westander

Hur vill du känna när du kommer tillbaka till jobbet efter semestern?

 1. Utvilad och redo att möta nya utmaningar!
 2. Helt ok
 3. Om semestern ändå inte vore slut…

Hur vill du att dina medarbetare ska känna sig när de kommer tillbaka till jobbet efter semestern?

 1. Peppade att tillsammans ta sig an nya utmaningar!
 2. Tillfreds och som vanligt
 3. Trötta och vill ha mer semester…

Hur vill du att höstens arbete ska inledas?

 1. Med gott humör och en gemensam riktning mot nya mål!
 2. Precis som vanligt utan ändringar
 3. Med ett trött konstaterande att vi gör vad vi måste…

Oberoende av hur du har svarat på frågorna ovan, så kan vi hjälpa dig!

En bra och snabb start efter semestern sätter sin prägel på hela året! Enligt bl.a. en global undersökning från Gallup är bara 16 % av alla medarbetare engagerade i sina jobb. Hur är det hos er? Vi vill att alla medarbetare ska känna ett driv och engagera sig i sina arbetsuppgifter och dessutom göra det i ett gott team med sina kollegor! Att vi alla siktar mot samma mål!

Låt oss hjälpa dig att hålla kick off – eller kanske snarare kick on – inför hösten där vi alla tillsammans sätter upp mål inför året, skapar en fördjupad teamkänsla och samtidigt en stärkt självkänsla för varje individ. I ett team behövs alla individer och deras kunskaper, men också en tillit till varandra i gruppen, allt enligt Maria Fors Brandebos forskning vid Försvarshögskolan inom tillit och ledarskap.

Kontakta oss direkt så syr vi tillsammans ihop en lösning som passar just dig och dina medarbetare!

När en medarbetare av en eller annan anledning avslutar sin anställning, så är det viktigt att sitta ner och ha ett sista samtal tillsammans. Ett sista samtal har som målsättning att

 • Ge medarbetaren en möjlighet till ett positivt avslut på tiden i företaget genom att få delge sina reflektioner angående frågeställningar som är avgörande för att utvecklas och känna arbetsglädje på jobbet.
 • Ge en rättvisande och oberoende bild av sinnesstämningen och drivkrafterna hos medarbetaren som väljer att lämna företaget.
 • Fokusera på medarbetarens perspektiv på verksamheten och organisationen runt den för att hitta förslag på områden att utveckla.

Kunskap om varför medarbetare slutar och deras upplevelser av det jobb de lämnar har högt förklaringsvärde när det gäller att förstå organisationens klimat och kultur. Utöver att det kastar insikt över vad som kan behöva utvecklas, kan det även dyka upp konkreta råd och andra synpunkter att ta tillvara. Den som slutar bär på erfarenheter och åsikter som kan vara värdefulla för de som stannar kvar och till hjälp vid en nyrekrytering. Sista samtalet kan framförallt ge en fingervisning om vilka förändringar som är önskvärda för att övriga medarbetare ska trivas och utvecklas.

Sista samtalet kan genomföras av någon i företaget eller av någon oberoende. I vissa fall kan det vara bra med någon oberoende som kan ställa mer objektiva frågor och analysera svaren lite mer nyanserat. I dagarna har vi precis presenterat en rapport efter ett sista samtal hos företaget LK Systems i väst. Gunnar Dehlfors på idé & information genomförde samtalet och i rapporten finns både medarbetarens berättelser, en analys, samt förslag på åtgärder som skulle gynna företaget framåt.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om sista samtalet!

Efter att ha varit med under Möteskulturdagen, som ordnas av gr8 meetings, vill vi lyfta ämnet möten. 30 % av all arbetstid, oavsett bransch, och funktion, är tid som läggs i möten. För många chefer är mötestiden snarare 50-80 %. Svenska tjänstepersoner tillbringar tid i dåliga möten till en kostnad av 170 miljarder kronor varje år. Det motsvarar 4 % av BNP.

Visst finns det bra möten! Men, det finns också ineffektiva möten som saknar en tydlig agenda. Det händer att deltagare på mötet inte förstår varför de är kallade eller inte känner sig delaktiga i sammanhanget och vissa möten slutar efter långa diskussioner med att ingen riktigt vet vad vi kom fram till… Känner du igen det?

Att mötas är viktigt. Kommunikationen som sker mellan människor som möts är oslagbar och stärker både samarbetet, förtroendet och sammanhanget för alla individer. Att effektivisera de möten vi har kan öka verkningsgraden av utgången. Vi på idé & information hjälper gärna till med både effektiviseringen av möten och att skapa innehåll för möten med en god möteskultur. Vi gillar möten, men det är viktigt att det vi gör alltid bidrar till en ökad verkningsgrad för företaget. Här är några tips från oss som du kan börja med direkt:

Ha alltid ett tydligt syfte med mötet och en agenda som skickas ut i förväg.
Med ett tydligt syfte vet alla varför de blir kallade och du själv kan fokusera på målet mötemed mötet. En tydlig agenda som skickas ut i förväg gör att alla deltagare kan läsa på och förbereda sig före mötet.

Det ska vara tydligt vem som blir kallad och varför.
Ingen vill inte bara sitta av tid. Se till att de som kallas har ett syfte att vara där? Hur kommer vi ett steg närmre verksamhetens mål genom att bjuda in dessa till mötet?

Försök att inte hålla informationsmöten.
Av information som ges under ett möte minns man 10 %. Visar man bilder till, så minns man ytterligare 10%. Men, om man skapar interaktiva möten där alla deltagare är just delaktiga, så minns man 65% av mötets innehåll. Se till att ditt budskap går fram!

En bra möteskultur och ett bra paketerat innehåll.
Anpassa budskapet och mötets innehåll efter de som är där, inte efter dig själv. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i mötet och att det hålls en god ton. Fundera över vad du vill att deltagarna ska ha med sig ut efter mötet och vad du vill att de ska känna och minnas.

Utvärdera och följ upp.
Utvärdera kontinuerligt era möten och följ upp hur deltagarna upplever att resultatet speglar diskussionerna under mötet.

Siffror ovan är tagna ur “Meeting Quality Index 2014 samt en TCO-undersökning från 2009.

Visioner om framgång, utveckling, nya marknader och större marknadsandel är attraktiva att diskutera och det är lätt att låta tankarna springa iväg genom att tänka på vart man vill. Mycket är möjligt att åstadkomma, men grundläggande för en lyckad förändring är att våga se nuläget. Det är i nuläget vi tar avstamp mot framtiden!

Mirror MirrorAtt göra företaget redo för utveckling handlar om att först identifiera punkt A, där vi är nu. Vi behöver se till att kartan stämmer med terrängen för att inte gå vilse. Sedan skapa visioner och genom dem identifiera punkt B, vart vi vill. Därefter kommer uppgiften att dra en linje mellan punkt A och B och därmed identifiera hur vi ska komma från den första punkten till den andra, hur vi ska gå tillväga.

Många har en klar bild av företagets och sitt eget nuläge. Man läser och tar åt sig av den feedback som kommer in och analyserar siffrorna. Men, det är inte säkert att detta är hela sanningen. Det är människorna i organisationen som skapar värdet i företaget och för att få hela sanningen måste man röra sig ut och prata med anställda, kunder, andra i ledningen och försöka se deras syn på hur det går för företaget. Kanske kan det dyka upp helt andra uppfattningar och sanningar än de egna, men genom att få den råa sanningen om vad andra tycker är bra eller dåligt är det möjligt att sammanställa en mer övergripande syn på företaget och dess nuläge.

Även om ni inte är ute efter en snabb förändring eller det ens finns ett behov av detta, så är det viktigt att ibland stanna upp och analysera nuet. Kanske speciellt när vi känner oss säkra och trygga i hur saker fungerar just för tillfället är det extra viktigt. Är vi på väg åt rätt håll?

Den här texten är inspirerad av N. Vineets berättelse om IT-företaget HCLTs utveckling under 2000-talets första decennium. I boken Employees First, Customers Second berättar han historien om företagets utveckling och första steget var just att analysera och se nuläget. Detta gjordes genom en metod som Vineet kallar Mirror Mirror och som handlar om att se den råa verkligheten genom allas gemensamma ögon och involvera hela företaget och dess kunder i processen. Det finns flera olika verktyg att använda för en nulägesanalys, men det Mirror Mirror fokuserar på är just individernas i företaget sanningar och upplevelser. Ur nulägesanalysen finns alla möjligheter för en organisation att växa och den ger också en möjlighet att våga ifrågasätta organisationens egen uppfattning om sig själv.

Magic mirrorsSanningen är inte alltid bekväm, men ytterst viktig och det är inte lätt att stanna upp och titta på nuet när vardagen bara rullar på. Att som företagsledare våga möta sanningen och involvera medarbetare och kunder i en nulägesanalys kan vara omfattande och ta tid och det är inte heller lätt att analysera och reflektera över det som kommer fram ur en sådan analys för att sedan ha det som grund för en utvecklingsplan. Vi på Idé & Information hjälper dig att hitta verktygen, att se nuläget och sammanställa det, samt med reflektionen om vilka konsekvenser analysen kan ha. Slå oss en signal, så berättar vi gärna mer på ett möte!

Vågar du ta steget att träffa oss?

Gunnar Dehlfors / Anna Gottfridsson


Citatet:

"Säkraste sättet att dölja sin begränsning är att inte överskrida den"

Giacomo Leopardi
Sagt om oss:

- Antal actions från vår sida för att förbättra relationerna med våra grannar. Tack för fin insats!

Claes Berglund, Stena Line
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php