Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

idé & information är medlemmar i CSR Västsverige, ett nätverk som arbetar för att medvetandegöra hållbarhetsfrågor för alla sorters verksamheter. I dag ordnades CSR Forum i Göteborg som samlade strax över 400 deltagare från både näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället.

hallbarhetHållbarhet är ett ord som hörs ofta i dag och som innefattar både miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor på arbetsplatsen. Hur ofta ordet än används, så är det inte bara en trend, utan grunden i att företag ska kunna utvecklas och öka sin verksamhetsgrad långsiktigt. Dagens tema var ”Learning by failing” och vi fick ta del av hur företag arbetat för att utvecklas inom just hållbarhet och därmed utvecklat hela företaget – hur de har misslyckats för att lyckas. Ett exempel är när Andrea Pap de Pestény på Skanska berättar om projektet med tunneln genom Hallandsåsen, där arbetet med att hitta sätt att rädda miljön runt Hallandsåsen också har bidragit till ett stort internt ledningsarbete runt hållbarhetsfrågor inom både miljö, etik, integrationsprojekt och trygghet på arbetsplatser som några exempel, samt ett mål om att vara ett helt klimatneutralt företag år 2050.

Vi lät oss inspireras av bl.a. Michael Lind från Dedicated Institute, som lyfte projekt och företag som inte bara arbetar för minskad klimatpåverkan, utan även klimatförstärkande. Han menar att ”lösningen finns i problemet” och att vi alla kan göra mer. Vi lyssnade även till bl.a. Hanna Berheim från Westander som pratade om hur företag vinner på att engagera sig i hållbarhet, att marknadsföra sitt engagemang och att engagera sig så att det verkligen märks. Med en öppen kultur och en öppenhet runt alla frågor vinner vi trovärdighet. Det tvingar oss också att rannsaka oss själva och fråga om vi verkligen gör allt som vi säger att vi gör.

På idé & information delar vi de värderingar som i dag lyftes under CSR Forum och ser en tydlig koppling mellan hållbarhet i hela ordets bemärkelse och en ökad verkningsgrad för företaget. Alla företag kan arbeta med hållbarhetsfrågor så att både miljön, människor och ekonomin vinner på det. Det är aldrig för sent att börja och vi kan vara ett stöd på vägen i hur just din organisation ska börja jobba med hållbarhetsfrågor. Hör av dig till oss!

Här några fler inspirerande citat vi tar med oss från dagen.

  • csrvast-logo”Det går alltid om man bara vill – det får ta den tid det tar, men det går alltid!” / Eliina Brinkberg, Nudie Jeans
  • ”Vi blir klokare tillsammans!” ”Ta hjälp av varandra och skapa angelägenhet runt hållbarhet” / Maria Karlfeldt Granberg, Göteborgs Stad intraservice
  • ”Slutet auktoritärt ledarskap är bästa sättet om man vill ha en mediakris. En öppen organisation kan troligtvis undvika dem helt” /Hanna Berheim, Westander
  • ”Business by accident” Våga satsa framåt! / Michael Lind, Dedicated Institute
  • Varför blev det fel? ”För att man sätter bra människor i dåliga kontexter” / Michaela Ahlberg, Telia Company
  • ”Det första och viktigaste steget mot ett hållbarhetsarbete är att börja!” / Hanna Berheim, Westander
Print Friendly, PDF & Email

Inga kommentarer ännu. Vill du säga något?Lämna kommentarCitatet:

"Det positiva med att vi inte kan vara tvärsäkra på någonting, är att allting blir möjligt."

Karin Alvtegen
Sagt om oss:

- Det är väldigt roligt att tänka mer positivt och tänka i nya banor, mycket spännande!

Jenny Giza, ICA Kvantum Frölunda
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php