Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

Efter att ha varit med under Möteskulturdagen, som ordnas av gr8 meetings, vill vi lyfta ämnet möten. 30 % av all arbetstid, oavsett bransch, och funktion, är tid som läggs i möten. För många chefer är mötestiden snarare 50-80 %. Svenska tjänstepersoner tillbringar tid i dåliga möten till en kostnad av 170 miljarder kronor varje år. Det motsvarar 4 % av BNP.

Visst finns det bra möten! Men, det finns också ineffektiva möten som saknar en tydlig agenda. Det händer att deltagare på mötet inte förstår varför de är kallade eller inte känner sig delaktiga i sammanhanget och vissa möten slutar efter långa diskussioner med att ingen riktigt vet vad vi kom fram till… Känner du igen det?

Att mötas är viktigt. Kommunikationen som sker mellan människor som möts är oslagbar och stärker både samarbetet, förtroendet och sammanhanget för alla individer. Att effektivisera de möten vi har kan öka verkningsgraden av utgången. Vi på idé & information hjälper gärna till med både effektiviseringen av möten och att skapa innehåll för möten med en god möteskultur. Vi gillar möten, men det är viktigt att det vi gör alltid bidrar till en ökad verkningsgrad för företaget. Här är några tips från oss som du kan börja med direkt:

Ha alltid ett tydligt syfte med mötet och en agenda som skickas ut i förväg.
Med ett tydligt syfte vet alla varför de blir kallade och du själv kan fokusera på målet mötemed mötet. En tydlig agenda som skickas ut i förväg gör att alla deltagare kan läsa på och förbereda sig före mötet.

Det ska vara tydligt vem som blir kallad och varför.
Ingen vill inte bara sitta av tid. Se till att de som kallas har ett syfte att vara där? Hur kommer vi ett steg närmre verksamhetens mål genom att bjuda in dessa till mötet?

Försök att inte hålla informationsmöten.
Av information som ges under ett möte minns man 10 %. Visar man bilder till, så minns man ytterligare 10%. Men, om man skapar interaktiva möten där alla deltagare är just delaktiga, så minns man 65% av mötets innehåll. Se till att ditt budskap går fram!

En bra möteskultur och ett bra paketerat innehåll.
Anpassa budskapet och mötets innehåll efter de som är där, inte efter dig själv. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i mötet och att det hålls en god ton. Fundera över vad du vill att deltagarna ska ha med sig ut efter mötet och vad du vill att de ska känna och minnas.

Utvärdera och följ upp.
Utvärdera kontinuerligt era möten och följ upp hur deltagarna upplever att resultatet speglar diskussionerna under mötet.

Siffror ovan är tagna ur “Meeting Quality Index 2014 samt en TCO-undersökning från 2009.

Print Friendly, PDF & Email

Inga kommentarer ännu. Vill du säga något?Lämna kommentarCitatet:

"Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway."

Earl Nightinggale
Sagt om oss:

- En mer engagerad personal där de kan påverka sitt eget arbete i vardagen.

Peter Åkerstedt, ICA Kvantum Vänersborg
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php