Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

”Vi utvecklar och genomför kommunikativa idéer som stärker uppdragsgivarens profil, relationer och varumärke”

 
S A M A R B E T E T. Som uppdragsgivare möter du ett team som besitter de specialistkunskaper du efterfrågar. Kommunikationsstrategen, mässproffset, projektledaren, formgivaren, skribenten och konsulten. Vi vet att ingen kan vara bäst på allting, därför samarbetar vi med experter. Under våra verksamhetsår har vi därför byggt upp ett brett nätverk inom dessa företag. Det ger oss friheten att välja partners efter uppdrag och kompetens efter utmaning.

 
R A M A R N A. Våra uppdragsgivare skall vinna på att arbeta tillsammans med oss. Därför lägger vi stor möda på att diskutera igenom projektens mål och ramar. Då får vi samma målbild och har rätt förväntan på vad vi skall leverera. En välavgränsad uppdragsdefinition tillsammans med en grundlig brief ger projektet de bästa förutsättningarna.

 
E F F E K T E R N A . Analys, Analys, Analys. Det är fundamentet i en lyckad lösning som ger effekt på lång sikt. Först med alla fakta i hand kan vi avgöra hur vi skall arbeta. I vissa projekt kan ett DR -utskick vara rätt väg, i andra är det mässan, annonsen, trycksaken eller interna diskussioner som är nyckeln till lösningen.

 
T E A M E T . Som uppdragsgivare blir du en del av vårt team. Vi vill undvika att genomföra jobbet om inte du är med i processen. Kontinuerligt stämmer vi av arbetet, justerar och styr projekten så att resultatet ger uppdragsgivaren bästa resultat. Löpande dokumenteras stegen så att vi alltid kan gå tillbaka och betrakta vilka avväganden som gjorts.

 
A N S V A R E T . Idé & Information arbetar med hänsyn till uppdragsgivarens självklara krav på sekretess. Givetvis följer vi även branschorganisationernas övriga etiska riktlinjer i vårt arbete. Moral och etik är frågor som diskuteras mycket på vårt kontor. Vi vill arbeta för en värld som vi alla kan leva och trivas i.

 

Print Friendly, PDF & Email
Sök på webbplatsen

Citatet:

"Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend"

Mark Zuckenberg. Facebook

Sagt om oss:

- Ni bjöd på ”added value” som jag inte var van vid att få från andra leverantörer.

Lars Brickzén. SDN Kortedala, Göteborgs Stad
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php