Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

SKF: Är vi på rätt väg?

Uppdraget:

Verkstadsföretaget som inte rullar vidare utan ny kunskap om det mjuka maskineriet. Uppdragsgivare: SKF AB.

Tillvägagångssätt:

Inför lansering av ny global strategisk inriktning vid interna event i fem världscentra, planerades en uppföljning av de bestående effekterna bland de 900 deltagarna, bolagets viktigaste chefer. I en traditionell bransch där det blivit allt viktigare att bli mer av ett kunskapsföretag, önskade
ledningens projektgrupp säkerställa en metod att mäta hur den nya inriktningen togs emot. Efter att input getts i planeringen före konferenserna, genomfördes en form av kvalitativa undersökningar via intervjuer och webformulär.

Effekt genom ökad verkningsgrad:

Bolagets världsomspännande projektgrupp tillägnade sig en ny vana, och fick ett redskap för att följa upp och bedöma koncernövergripande insatser på medarbetarnivå.

 

Skanstornet: Utrymme för nytänkande

Uppdraget:

Att fylla 7 000 m2 i hastigt tömt, äldre kvarterskomplex med nya hyresgäster och visioner mitt i en konjunktursvacka. Uppdragsgivare: Skanstornet AB.

Tillvägagångssätt:

Ett idékoncept sjösätts som involverar ledning och lokalansvariga. Argumentation & arbetssätt trimmas, fastighetens möjligheter matchas mot tänkbara intressenter. Trycksak och tele-marketing ger stöd för inbjudan till visningsevenemang. Profileringen andas tradition och förnyelse.

Effekt genom ökad verkningsgrad :

Lokalerna fann nya hyresgäster i rätt tid. Fastigheten fick ett nytt, mer publikt ansikte och fastighetsägaren lärde sig ett nytt sätt att samarbeta.

 

ICA Kvantum: Företaget -det är vi!

Uppdraget:

Att stärka alla anställdas motivation och arbetsglädje på ICA Kvantum Vänersborg.

Tillvägagångssätt:

Alla 70 anställda och ledningen deltog. Genom att se till den enskildes situation på arbetsplatsen skapades en enorm erkänsla internt. Med hjälp av workshops och en trycksak som beskriver organisationens gemensamma planering framåt.

Effekt genom ökad verkningsgrad:

Samverkansarbetet ledde till en karta över vart man ville nå tillsammans, vägen till målet fann man på ICA Kvantum gemensamt i arbetsprocessen. De ekonomiska målen blev enligt plan och en nivå högre. De anställdas attityd gentemot sitt arbete förändrades radikalt och lade sedan grunden för ett individanpassat system vari varje medarbetare har chans att påverka sin arbetssituation utifrån individuella premisser.

 

Göteborgs Stad: Kostnadseffektiv rekrytering

Uppdraget:

Göteborgs Stad vill utforma rekryteringsprocess av sjuksköterskor i Göteborg.

Tillvägagångssätt:

Först fastställdes vilka som kan mest om sjukskötaryrket -sjuksköterskorna själva. Därefter leddes uppdraget genom den s.k. LOTS metoden. Sjuksköterskorna involverades helt i allt från utbildningsmässa till att medverka i en trycksak.

Effekt genom ökad verkningsgrad:

Göteborgs Stad erhöll en helt ny typ av rekryteringsmodell. En modell som bygger på samverkan och ökad verkningsgrad genom engagerade människor. Förankring hos medarbetarna ger energi till processen och förbättrar resultatet. Rekryteringen lyckades bättre än förväntat och intresset för sjukskötarutbildningen i Göteborg ökade stort jämfört med året innan.

 

EL-Max Nutrunner: Succéjubileum i 24 timmar

Uppdraget:

Att transformera ett anrikt familjeföretag till nytänkande kring marknadsföring, identitet och kundrelationer: EL-Max Nutrunner AB, Göteborg, om dess första och största insats.

Tillvägagångssätt:

Workshops skapar gemensam bild av företagets nuläge, mål och värden. Linjen dras upp för hur företagets enda produkt sedan 50 år ska ges ny frisk vind och framtoning.

Åtgärder:

Internationellt kundevenemang, Jubileum, i fabrikens lokaler, ökat internt engagemang, program för kundkommunikation, trycksak för svensk respektive internationell marknad, hemsida.

Effekt genom ökad verkningsgrad:

En personligare relation till återförsäljarna. Ett stärkt anseende som marknadsledande produkt. Ett fungerande marknadsverktyg / produktstöd. Kraftigt ökad orderbok och omsättning under de följande åren (endast begränsad av befintlig tillverkningskapacitet). Internt samarbetsklimat och kundkommunikation på en förhöjd nivå.

Print Friendly, PDF & Email
Sök på webbplatsen

Citatet:

"The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions"

Oliver Wendell Holmes

Sagt om oss:

- Vårt 50-års jubileum kan bara sammanfattas i ett ord: Succé!

Georg Söderberg, EL-MAX Nutrunner AB
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php