Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

Värderingstyrd kommunikationsbyrå

Vi tror på att leva som vi lär. ”Walk the talk” helt enkelt. Därför anstränger vi oss lite extra för att leva upp till nedanstående värderingar och kärnvärden:

Värderingar

rlicensRespekt:
Respekt för individer. Respekt för beslut och överenskommelser.

Kundtillfredsställelse:
Se till att uttalade och icke uttalade behov och önskemål från kunden uppfylls.

Lära och utvecklas:
Förbättra förmågan att lära av varandra, vår omgivning och av erfarenheter. Dra nytta av varandra och arbeta som ett lag mot samma mål.

Öppenhet:
Bättre att förekomma än att förekommas. Öppenhet skapar förtroende, vilket är viktigt för de vi arbetar med. Förtroende bör vara dubbelriktat.

 

Kärnvärden

Engagemang:
Engagemang är viktigt för att lyckas. Det är ett känslomässigt tillstånd som leder till handlingskraft och framåtanda. Det handlar om att ge det där ”lilla extra” men samtidigt inte lova mer än vad vi kan hålla.

Kreativitet:
Upptäckandet av ny ide. Att spränga ramarna och vidga horisonterna ¬kreativitet är en förmåga att lösa problem med nya metoder. ”Think outside the box”

Samverkan:
Samverkan handlar om att kombinera de olika parternas kompetens; att utnyttja olikheter och komplettera varandra för att åstadkomma något man bestämt sig för.

Print Friendly, PDF & Email
Sök på webbplatsen

Citatet:

"Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter."

Kinesiskt ordspråk

Sagt om oss:

- Bollplanksavtalen med Idé & Information är utvecklande både för mig och för flera av våra filialchefer. Vi både ser och känner direkt nyttan av insatserna i form av ökad medvetenhet för beteende- och kommunikationsfrågor.

Jan Ejdebäck, YIT
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php