Kontakta oss på 031-127 111 eller info@ioi.se

Hur man skapar engagemang och samsyn i företaget.

Ide & Information har gedigen kunskap och erfarenhet av att skapa engagemang och samsyn i våra kunders företag. Vi har ett antal verktyg och metoder som kan hjälpa er att nå en ökad verkningsgrad genom medskapande.

Vi driver projekt, coachar, engagerar och motiverar personal och kunder. Både internt och externt. Våra sex första steg är en bra checklista inför varje nytt projekt.

Sex steg med Idé & Information:

  1. Lev som du lär! Företagets ledning måste vara aktiv och delaktig för att uppnå bra projektresultat. Det är här man tar ut riktningen och är kulturbärare för varumärket.
  2. Bygg en stadig grund! Förankra projektet så tidigt möjligt i hela organisationen. Sök och reagera på åter­koppling innan hela projektet sjösätts.
  3. All business is human! Uppmuntra medskapande, det genererar samsyn som skapar stolthet över arbetet och varumärket.
  4. Bygg laget efter sammanhanget! Skapa förutsättningar för så många som möjligt att delta i processen -före, under, efter.
  5. Se helheten! En bra helhet uppstår när synergier skapas.
  6. Integrera mera! Att samordna alla kanaler, både internt och externt ger bättre resultat och lägre kost­nader.

Vad vill du att vi gör för dig?

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med engagemang och samsyn?
Kontakta oss då på 031-127 111 eller mejla till info@ioi.se.
Alternativt fyller du i formuläret nedan till höger så kontaktar vi dig.

 Kundcase:

ICA Kvantum: Företaget -det är vi!

Uppdraget:
Att stärka alla anställdas motivation och arbetsglädje på ICA Kvantum Vänersborg.

Tillvägagångssätt:
Alla 70 anställda och ledningen deltog. Genom att se till den enskildes situation på arbetsplatsen skapades en enorm erkänsla internt. Med hjälp av workshops och en trycksak som beskriver organisationens gemensamma planering
framåt.

Effekt genom ökad verkningsgrad: 
Samverkansarbetet ledde till en karta över vart man ville nå tillsammans, vägen till målet fann man på ICA Kvantum gemensamt i arbetsprocessen.
De ekonomiska målen blev enligt plan och en nivå högre. De anställdas attityd gentemot sitt arbete förändrades radikalt och lade sedan grunden för ett individanpassat system vari varje medarbetare har chans att påverka sin arbetssituation utifrån individuella premisser.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med engagemang och samsyn?
Kontakta oss då på 031-127 111 eller mejla till info@ioi.se.
Alternativt fyller du i formuläret nedan till höger så kontaktar vi dig.

 

Print Friendly, PDF & Email
Sök på webbplatsen

Citatet:

"Man’s mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions"

Oliver Wendell Holmes

Sagt om oss:

- Engagerat engagemang och inser potentialen i vad en lyckad idé kan betyda för kunden. Idé & Information är en snabb, lyhörd, idérik marknadsföringsbyrå som inte är rädd att pröva olika infallsvinklar.

Bo Olsson. GE Real Estate
Copyright 2013 Idé & Information.
css.php